Zastupitelstvo obce

 

Jméno a Příjmení Funkce
Josefík Vojtěch
 Starosta
Huňka Ondřej         
 Místostarosta
Hanák Vítězslav Ing.
 Člen zastupitelstva
Huňka Ladislav  Člen zastupitelstva
Kandrnál Rostislav  Člen zastupitelstva
Lamborová Markéta Ing.
 Člen zastupitelstva
Pančochová Zdeňka  Člen zastupitelstva
Pančocha Radek Ing.   Člen zastupitelstva
Talaš Pavel
 Člen zastupitelstva