Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.08.2017 21.08.2017 taneční zábava
Vojtěch Josefík
09.08.2017 24.08.2017 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Miroslava Talašová
11.07.2017 10.09.2017 Záměr převodu nemovitých věcí v k.ú. Biskupice u Luhačovic EKO/052/17
Miroslava Talašová
12.06.2017 - Rozpočtové opatření č.1
Miroslava Talašová
03.05.2017 - ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BISKUPICE ZA ROK 2016
Miroslava Talašová
23.03.2017 - Rozpočet ZŠ 2017
Vojtěch Josefík
15.03.2017 - Rozpočtový výhled-střednědobý výhled
Miroslava Talašová
22.02.2017 - Rozpočet obce Biskupice na rok 2017
Huňka Ondřej
02.01.2017 - Veřejnoprávní smlouva
Miroslava Talašová
14.09.2016 - INFORMACE PRO VEŘEJNOST - Výzva podle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb
Miroslava Talašová