Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
09.07.2020 25.07.2020 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou
Miroslava Talašová
08.07.2020 03.08.2020 AUKČNÍ VYHLÁŠKA
Miroslava Talašová
30.06.2020 03.08.2020 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části k.ú. Biskupice u Luhačovic
Miroslava Talašová
26.06.2020 - Schválený Závěrečný účet hospodaření MLZ
Miroslava Talašová
03.04.2020 31.12.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Opatření obecné povahy
Miroslava Talašová
16.03.2020 - Opatření obecné povahy ze dne 15.3.2020
Huňka Ondřej
21.02.2020 01.01.2024 Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí
Miroslava Talašová
19.12.2019 - Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Biskupice,okres Zlín, p.o.
Miroslava Talašová
19.12.2019 - Střednědobý výhled na roky 2021 a 2022 ZŠ a MŠ Biskupice,okres Zlín, p.o.
Miroslava Talašová
09.12.2019 - Schválený rozpočet MLZ 2020
Miroslava Talašová
09.12.2019 - Rozpočtový výhled MLZ 2021-2023
Miroslava Talašová
02.01.2017 - Veřejnoprávní smlouva
Miroslava Talašová