Spolky v obci

Myslivecké sdružení

Základní informace

Myslivecké sdružení (dále MS) Hrabovina Biskupice bylo založeno v roce 2002. Od roku 2003 obhospodařuje honitbu Biskupice o výměře 619,2 ha, z toho 368,4 ha (60 %) zemědělské půdy; 213,5 ha (34 %) lesní půdy;

6 ha (1 %) vodních ploch a 31,3 ha (5 %) ostatních pozemků. Nadmořská výška honitby je 230 – 370 m n. m. 

Členové sdružení

V honitbě se vyskytuje ze spárkaté zvěře zvěř daňčí, černá, srnčí a sporadicky zvěř jelení, z drobné zvěře zajíc polní, bažant obecný, kachna divoká, holub hřivnáč a v malých stavech též koroptev polní, hrdlička zahradní a hrdlička divoká.

Ze zvěře dravé se zde vyskytuje zejména liška obecná, kuna lesní a skalní, jezevec lesní, káně lesní, jestřáb lesní, poštolka obecná, krahujec obecný, straka obecná, krkavec velký a výr velký. Z dalších druhů zvěře zejména sojka obecná a volavka popelavá.

MS Hrabovina Biskupice má v současné době osm členů a jednoho hosta: 

Předseda: Jaroslav Tihlařík (608632738)

Místopředseda: Ing. Martin Hroš (608052713)

Myslivecký hospodář: Rostislav Hroš (776804077)

 

Členové:

Řezníček Tomáš

Kučera Filip

Zdeněk Řezníček

Ing. Jaromír Vítek

Řezníček Stanislav


Přiložené soubory

Nenalezen žádný dokument

Aktuality

Nenalezeny žádné aktuality

Události

Nenalezny žádné události

Fotografie

Fotogalerie

Nenalezeny žádné fotogalerie
Email icon

Aktuality Vám zašleme na e-mail.

Každý pátek odesíláme souhrn týdne. Takže už vám žádná aktualita, hlášení rozhlasu ani událost neunikne 🙂 .