Spolky v obci

SDH Biskupice

Aktuality

Události

Nenalezny žádné události

Základní informace

Sbor dobrovolných hasičů byl v naší obci založen v listopadu r.1935 a v minulém roce jsmetedy oslavili již 84.výročí. V současné době má sbor celkem 57 členů, z toho je 24 mužů,27 žen a 6 členů mládeže.Minulý rok 2019 jsme zahájili výroční valnou hromadou trochu předčasně již 29.12.2018 kde sezhodnotila práce sboru zapředchozí rok. Masopust připadl na 2.března, kdy jsme rozveselili občany končinovým průvodem.

Nové zásahové vozidlo SDH Biskupice.

V měsíci červnu a červenci jsme v letním kulturním areálu uspořádali dvě taneční zábavyse skupinami Kosovci a Pantok. Další se nám zajistit již nepodařilo.Poslední roky stabilně zajišťujeme průjezd amatérského cyklistického závodu naší obcí, letos to byl závod nová Dubnica – Otrokovice v měsíci červnu.V brigádnické činnosti pokračovala úspěšně úprava zbrojnice pronový požární automobil IVECO, který jsme pořídili v roce 2018 ze státních a krajských dotací a za finančního přispění obce. Běhemtohoto roku by měla být oprava zbrojnice hotová. V říjnu proběhl hellowenský lampionový průvod obcí se zakončením v letním kulturním areálu. S velkým ohlasem se již tradičně setkáváhasičská zabijačka v měsíci prosinci.Další zdařilou akcí bylo rozsvícení vánočního stromu 7.12., které proběhlo v kulturním areálu.V minulém roce opustil navždy naše řady dlouholetý člen br. Josef Vaškůj. Čest jeho památce.Funkci starosty sboru zastává Antonín Šůstek, velitele Ondřej Huňka .Nejbližší akcí bude končinový průvod obcí 22.února 2020, který již dlouhodobě pořádáme. Těšit se můžete na taneční zábavy v letním kulturním areálu.

V tomto roce oslavíme 85.výročí trvání sboru, což bychom chtěli v létě připomenout nějakoumenší oslavou.Mimo kulturní činnost zastáváme také povinnosti vyplývající nám ze zákona o požárníochraně. To pro nás znamená především udržovat akceschopnou jednotku, která aktuálněmá 10 členů. Všichni členové jednotky musí každý rok projít předepsaným školením, dálepodle zařazení v jednotce je čekají školení jako velitelská, strojnická, na obsluhu motorovýchpil nebo nositelů dýchací techniky. V roce 2019 měla jednotka 2 výjezdy a jednu činnost(práce pro zřizovatele JPO). První výjezd se uskutečnil 16.1. – jednalo se o technickou pomocpři zjištění příčin uhynu ryb v místním potoce.

Dalším výjezdem 1.8.2019 byl poplach vyvolaný EPS v areálu Zálesí – po příjezdu na místo se ukázalo, že se jedná o planý poplach.Evidovanou činností byl úklid vozovky, chodníku a kanálové vpusti od nánosu bahna z pole směrem na Ludkovice. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílejí na chodu sboru, za podporu při pořádaných akcí a obci za kladný přístup.

Přiložené soubory

Nenalezen žádný dokument

Fotografie

Fotogalerie

Email icon

Aktuality Vám zašleme na e-mail.

Každý pátek odesíláme souhrn týdne. Takže už vám žádná aktualita, hlášení rozhlasu ani událost neunikne 🙂 .