Úřad a samospráva

Program rozvoje obce

Základní informace

Základním rozvojovým dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce (PRO).

Program rozvoje obce:

− stanovuje hlavní oblasti jejího rozvoje, formuluje možná řešení a slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce;

− je podkladem pro územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu;− zvyšuje připravenost obcí k získání vnějších finančních prostředků;

− je východiskem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech.

Skládá se z částí:

Analytické

  • obsahuje komplexní charakteristiku obce, vývoj jednotlivých oblastí
  • analyzuje silné a slabé stránky

Návrhové

  • formuluje dlouhodobé směřování obce v horizontu 10 -20 let
  • definuje opatření a aktivity k naplnění vize v rozmezí 5-6 let
  • definuje způsob sledování a hodnocení plnění programu
Obsah naposledy aktualizován
11
.
12
.
2020

Často kladené otázky a odpovědi

Galerie

Prohlédněte si také

Email icon

Aktuality Vám zašleme na e-mail.

Každý pátek odesíláme souhrn týdne. Takže už vám žádná aktualita, hlášení rozhlasu ani událost neunikne 🙂 .