Obecně závazné vyhlášky a nařízení

OZV č. 1/2011 o spalování suchých rostlinných materiálů

Soubory ke stažení

Krátký popis

Obecně závazná vyhláška obce Biskupice č. 1/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů na území obce Biskupice.

Zastupitelstvo obce Biskupice se na svém zasedání dne 2.9.2011 usnesením č.3/2011 usneslo

vydat na základě § 50 odst.3. písm.a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění

pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm.hl zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:....

Tato obecně závazná vyhláška nabýv. účinnost patn.ctným dnem po dni vyhlášení.

Email icon

Aktuality Vám zašleme na e-mail.

Každý pátek odesíláme souhrn týdne. Takže už vám žádná aktualita, hlášení rozhlasu ani událost neunikne 🙂 .