Ochrana osobních údajů

Informace o uplatňování práv subjektu údajů

Základní informace

Práva subjektu údajů jsou od 25. května 2018 upravena obecným nařízením o ochraně osobních údajů
(čl. 12 až 23, čl. 77 až 82), případně souvisejícími právními předpisy. Tato práva je možné uplatňovat za
podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů, případně jinými souvisejícími
právními předpisy EU nebo ČR. Práva určitého subjektu údajů se vždy týkají pouze jeho
osobních údajů.
Obecně má subjekt údajů následující práva, přičemž možnost jejich uplatnění je vždy dána obecným
nařízením o ochraně osobních údajů a charakterem daného zpracování osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
 • právo na opravu (čl. 16 a 19 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“) (čl. 17 a 19 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
 • právo na omezení zpracování (čl. 18 a 19 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
 • právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 obecného nařízení o ochraně osobních
  údajů)
 • právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
 • právo nebýt předmětem výhradně automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (čl. 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
 • právo odvolat souhlas, je-li dané zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů (čl. 7 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 a 80 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
 • právo na soudní ochranu (vůči dozorovému úřadu, vůči správci nebo zpracovateli) (čl. 78, 79
  a 80 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
 • právo na úhradu hmotné či nehmotné újmy (čl. 82 obecného nařízení o ochraně osobních
  údajů)

Sdělení a veškeré úkony podle článků 15 až 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů se
poskytují a činí bezplatně. Jsou-li však žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo
nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek zohledňující
administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním
požadovaných úkonů; nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Přiložené soubory

Nenalezen žádný dokument
Obsah naposledy aktualizován
11
.
12
.
2020

Často kladené otázky a odpovědi

Galerie

Prohlédněte si také

Email icon

Aktuality Vám zašleme na e-mail.

Každý pátek odesíláme souhrn týdne. Takže už vám žádná aktualita, hlášení rozhlasu ani událost neunikne 🙂 .