Projekty a investice

Projekt revitalizace zeleně

Základní informace

Projekt revitalizace zeleně v sobě zahrnuje dvě základní části - odstranění stávajících bříz a dalších stromů a stromků na obou březích potoka, a jejich náhradu za vhodnější stromy. Ve spolupráci s Povodím Moravy, na jejichž pozemcích se stávající břízy většinou nachází, chceme v průběhu vegetačního období klidu (listopad-březen) provést pořez, následně pak výsadbu nových stromků na obecních pozemcích.

Během listopadu 2020- ledna 2021 jsme spolu s Povodím Moravy pracovali na podkladech k žádosti o zásah do významného krajinného prvku - stromořadí po obou březích potoka. V průběhu měsíce ledna 2021 byla žádost podána na MěÚ luhačovice, odbor životního prostředí.

Vzhledem k rozsahu příp. kácení se do řízení přihlásili v únoru 2021 také zástupci organizací k ochranně přírody - ČSO a spolek na ochranu povrchových vod. Díky jejich iniciativě bylo navrženo při místním šetření vypracování nového posudku s tím, že obnova stromů má být přůběžná a rozdělená do více etap s odstupem min. 10 let.

V tomto smyslu bylo vydáno rozhodnutí ze dne 14.4.2021 s návrhem, jak dále postupovat.

Obec, v souladu s vydaným rozhodnutím,  pokácela na koci vegetačního období na jaře 2022 břízy u silnice směrem na Ludkovice a naproti ZŠ.

Na sklonku podzimu pak byly vysázeny nové stromky v odpovídajícím počtu.

Obsah naposledy aktualizován
11
.
12
.
2020

Často kladené otázky a odpovědi

Galerie

Prohlédněte si také

Email icon

Aktuality Vám zašleme na e-mail.

Každý pátek odesíláme souhrn týdne. Takže už vám žádná aktualita, hlášení rozhlasu ani událost neunikne 🙂 .