Projekty a investice

Projekt sběrného dvora

Základní informace

Po více jak 13-ti měsících práce jsme v lednu 2020 obdrželi souhlas a stavební povolení. Ihned poté byly veškeré podklady zaslány na MŽP a byly zařazeny do dlouhého seznamu žadatelů o finanční příspěvek.

Potud zdá se vše plynulo hladce. Pak ale nastaly okolnosti  způsobené pandemií a i komise řešící dotační tituly zpomalily. Nezbývalo nám než čekat, neboť bez znalosti závazného stanoviska nebylo možné pokračovat dále. Naše čekání skončilo v červenci, kdy nám bylo oznámeno, že v tomto kole jsme získali 62 bodů od hodnotící komise, když minimum bylo 65. Vzhledem k velkému počtu nevyčerpaných peněz z EU a nutnosti tyto dočerpat do konce roku 2020 bylo zřejmé, že v dalším podzimním kole budou naše šance vysoké.

To se také potvrdilo, a v polovině října jsme obdrželi rozhodnutí o přidělení dotace 2,3 mil.Kč (z toho 2 mil.Kč z EU a 350 tis.Kč z národních fondů).

V září jsme také zadali výběrové řízení na zhotovitele stavby, kdy jsme oslovili tři uchazeče. Výběrovou komisí byl vybrán vítěz, fa.Vlk stavby, za nabídkovou cenu 3,99 mil.Kč.

V listopadu proběhlo také výběrové řízení na dodavatele technologického vybavení. Z oslovených uchazečů nakonec přišla pouze nabídka od fy. Zálesí, která byla také doporučena, za nabídkovou cenu 599 tis.Kč.

V závěru roku také započaly stavební práce, vyměření jednotlivých sítí a dodávka nové ČOV. Podle počasí práce přes zimu pokračovaly stavebními úpravami prostoru bývalé kotelny a přeložky kabelu NN.

Stavební práce a dodávku technologií jsme ukončily v červnu 2021 a ve druhém pololetí byly kompletovány dokumentace nutné k zahájení provozu. Po obdržení kolaudačního souhlasu začátkem října tjsme zahájili provoz od 1. listopadu 2021.

V zimním období (listopad-březen) bude otevřeno každou sobotu od 8 do 12 hodin, po zbytek roku se dále otevře každou středu od 16 do 19 hodin.

Přiložené soubory

Nenalezen žádný dokument
Obsah naposledy aktualizován
11
.
12
.
2020

Často kladené otázky a odpovědi

Galerie

Prohlédněte si také

Email icon

Aktuality Vám zašleme na e-mail.

Každý pátek odesíláme souhrn týdne. Takže už vám žádná aktualita, hlášení rozhlasu ani událost neunikne 🙂 .