Projekty a investice

Projekt sběrného dvora

Základní informace

Po více jak 13. měsících práce jsme v lednu 2020 obdrželi souhlas a stavební povolení. Ihned poté byly veškeré podklady zaslány na MŽP a byly zařazeny do dlouhého seznamu žadatelů o finanční příspěvek.

Potud zdá se vše plynulo hladce. Pak ale nastaly okolnost  způsobené pandemií a i komise řešící dotační tituly zpomalily. Nezbývalo nám než čekat, neboť bez znalosti závazného stanoviska nebylo možné pokračovat dále. Naše čekání skončilo v červenci, kdy nám bylo oznámeno, že v tomto kole jsme získali 62 bodů od hodnotící komise, když minimum bylo65. Vzhledem k velkému počtu nevyčerpaných peněz z EU a nutnosti tyto dočerpat do konce roku 2020 bylo zřejmé, že v dalším podzimním kole budou naše šance vysoké.

To se také potvrdilo, a v polovině října jsme obdrželi rozhodnutí o přidělení dotace 2,3 mil.Kč (z toho 2 mil.Kč z EU a 350 tis.Kč z národních fondů).

V září jsme také zadali výběrové řízení na zhotovitele stavby, kdy jsme oslovili tři uchazeče. Výběrovou komisí byl vybrán vítěz, fa.Vlk stavby za nabídkovou cenu 3,99 mil.Kč.

V listopadu proběhlo také výběrové řízení na dodavatele technologického vybavení. Z oslovených uchazečů nakonec přišla pouze nabídka od fy. Zálesí, která byla také doporučena, za nabídkovou cenu 599 tis.Kč.

V závěru roku také započaly stavební práce, vyměření jednotlivých sítí a dodávka nové ČOV. Podle počasí budou práce přes zimu pokračovat stavebními úpravami prostoru bývalé kotelny a přeložky kabelu NN.

Rádi bychom stavební práce a dodávku technologií ukončily v červnu 2021 a ve druhém pololetí chceme spustit zkušební provoz. Do toho plného se pak dostaneme po kolaudaci zřejmě od ledna 2022.

Základmí členění sběrného dvora

Přiložené soubory

Nenalezen žádný dokument
Obsah naposledy aktualizován
11
.
12
.
2020

Často kladené otázky a odpovědi

Galerie

Prohlédněte si také

Email icon

Aktuality Vám zašleme na e-mail.

Každý pátek odesíláme souhrn týdne. Takže už vám žádná aktualita, hlášení rozhlasu ani událost neunikne 🙂 .