Žádosti a zřízení

Žádost o přidělení / zrušení čísla popisného

Logo

Budete automaticky přesměrování.

Cílová stránka se nenachází na tomto webu, ale odkazuje na jiný server. Pokud se přesměrování nestane, klikněte na tlačítko níže:

23° C
Klikněte zde pro odkázání

Vyřiďte online

Portál občana

Tento požadavek je možné vyřídit online na Portálu občana.

Vyřízené žádosti

Termíny svozu odpadů

Vše

Základní informace

Obecní úřad určí, zda se:

  • budově přidělí číslo popisné nebo evidenční,
  • stanoví konkrétní číslo,
  • v případě, že má obec více částí obce, určí část obce, do které přidělené číslo náleží.

Je-li v obci zaveden tzv. uliční systém a budova má být součástí ulice nebo veřejného prostranství, obecní úřad může stanovit i číslo orientační.

Poté, co obecní úřad přidělí číslo popisné nebo evidenční, sdělí jej spolu s údaji o jeho příslušnosti k části obce stavebnímu úřadu. V případě, že je budově současně přiděleno číslo orientační, sdělí stavebnímu úřadu taktéž přidělené orientačníčíslo a údaj o názvu ulice (jiného veřejného prostranství), ke které budova náleží.

Žádost musí mít písemnou formu. Přílohou musí být geometrický plán, nejde-li o budovu, která stavební povolení nebo ohlášení nevyžaduje. Pozn.: zákon o obcích stanoví, že vedle geometrického plánu předloží vlastník budovy jako přílohu též doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání. Tento dokument vlastník nemůže předložit, protože takový doklad podle současné právní úpravy stavebního řízení neexistuje (neexistence dokumentu se týká primárně vybraných budov dokončených po 1. 1. 2018, kdy byl vypuštěn ze stavebního zákona § 120).

Formulář můžete doručit několika způsoby:
🟢  Online:
  • Formulář podejte pomocí Portálu občana.
  • Formulář v elektronické podobě zašlete na adresu podatelna@biskupiceuluhacovic.cz (⚠️ nutné podepsat uznávaným elektronickým podpisem).
  • Formulář zašlete do datové schránky x6daq7g.
📄  Papírově:
  • Vyplněný formulář žádosti doručte poštou na adresu úřadu.
  • Osobně navštivte úřad s vyplněným formulářem.
Obsah naposledy aktualizován
28
.
4
.
2021

Často kladené otázky a odpovědi

Kdy lze zrušit přidělení čísla?

Bylo-li v minulosti přiděleno budově číslo popisné nebo evidenční v souladu s právním řádem (posuzuje se k okamžiku přidělení), lze jej zrušit pouze při zániku budovy. Číslo orientační lze navíc zrušit při zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství. Ani v případě, že by se budova stala budovou, jíž se číslo popisné nebo evidenční nepřiděluje, nelze budově číslo odebrat.

Dostanu doklad o přidělení čísla orientačního?

Ano, Obecní úřad musí vydat vlastníku budovy písemný doklad o přidělení čísla. Právní řád obsah či podobu tohoto dokladu neupravuje.

Může obecní úřad přidělit číslo nové budově na žádost vlastníka budovy?

Může tak učinit pouze v případě budovy, která nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu). V případě budovy, která je stavbou vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, přiděluje číslo obecní úřad pouze na základě písemné výzvy příslušného stavebního úřadu a nemůže je přidělit na základě žádosti vlastníka budovy. V obou případech samozřejmě platí, že musí jít o budovu, které se číslo přiděluje

Má-li budova více vlastníků, kdo může požádat o přidělení čísla?

Rozhodnutí o tom, zda požádat o přidělení čísla, přijímají spoluvlastníci většinou hlasů, přičemž hlasy se počítají podle velikosti jejich podílů.

Jaká je lhůta pro přidělení čísla popisného nebo evidenčního?

Konkrétní lhůty pro přidělení čísla nejsou zákonem o obcích stanoveny. V případě, že obecní úřad přiděluje čísla na základě písemné výzvy stavebního úřadu, musí tak učinit neprodleně. V případě, že přiděluje číslo na základě žádosti, měl by tak podle správního řádu učinit bez zbytečných průtahů. Podle názoru Ministerstva vnitra by s ohledem na charakter úkonu mělo jít o lhůtu v řádech dnů.

Aktuality

Nenalezny žádné aktuality

Události

Nenalezeny žádné události

Fotografie

Fotogalerie

Nenalezeny žádné fotogalerie

Podívejte se také na

Email icon

Aktuality Vám zašleme na e-mail.

Každý pátek odesíláme souhrn týdne. Takže už vám žádná aktualita, hlášení rozhlasu ani událost neunikne 🙂 .